Umowa o współpracy

 

W dniu 01.09.2011 r. pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej reprezentowanym przez prezesa p. Małgorzatę Sztabę, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem reprezentowaną przez dyrektora p. Lucynę Pizun została podpisana umowa o współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej o Ziemi Rudnickiej oraz rozwijania kontaktów pomiędzy Redakcją kwartalnika "Przegląd Rudnicki" a nauczycielami i uczniami PSP nr 1 im. Jana Pawła II.

 

Współpraca realizowana będzie poprzez:

a) Przybliżanie sylwetek ludzi oddanych miastu - spotkania z uczniami;

b) Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Rudnickiej - organizowanie konkursów;

c) Gromadzenie dokumentacji związanej z historią Rudnika nad Sanem i dniem dzisiejszym;

d) Umacnianie więzi między mieszkańcami, rozbudzanie ich zainteresowań;

e) Wspólne uczestnictwo w projekcie "Szkoła z pasją";

f) Organizowanie spotkań Redakcji Przeglądu Rudnickiego ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim;

g) Pobudzanie lokalnej aktywności społecznej;

h) Opieka nad pamiątkami historycznymi.

 

Umowa została zawarta na okres jednego roku, z możliwością automatycznego jej przedłużania.

 

Przegląd Rudnicki

Przegląd Rudnicki

i Antologia Rudnickich Poetów

jest do sprzedaży

w Kancelarii Prawno-Ubezpieczeniowej

MultiPlus

w Rudniku nad Sanem,

ul. Rynek 3

oraz

w stałych punktach

na terenie Miasta.

1% podatku

Przekaż 1% podatku

Antologia Rudnickich Poetów

Antologia Rudnickich Poetów 1/2018

100. Rocznica Bitwy Rudnickiej

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej - film

Film - ~ 205MB

Audycja w Radio Rzeszów - Bitwa Rudnicka

Audycja - Radio Rzeszów

Bitwa Rudnicka

Bitwa Rudnicka - październik 1914

25 lat TMZR

25 Lat TMZR

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości