Projekt obelisku z tablicą upamiętniającą zniszczenie Rudnika i tragiczny los mieszkańców podczas walk w 1914 i 1915 roku.

Obelisk miał stanąć na plantach miejskich. Projekt przekazał w formie darowizny jego autor Pan Janusz Chmiel.