Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem realizuje projekt "O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem... o rosnącym placu zabaw".

Projekt realizowany w ramach programu Moja Mała Ojczyzna - II edycja, przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Czas realizacji inicjatywy: 4.02.2019 r. - 30.06.2019 r.