W dniu 9 lutego 2020 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano p. Edwarda Sekulskiego, natomiast na Sekretarza wybrano p. Kazimierza Sochę.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.;

2. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za 2019 rok;

3. udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2019 r.

Z uwagi na fakt, iż dobiegła końca trzyletnia kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Członków TMZR dokonało wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2020 - 2023.

W skład nowego Zarządu weszli:

Małgorzata Sztaba-Cholewa - prezes

Krystyna Wójcik - wiceprezes

Stanisław Gazda - wiceprezes

Mirosława Małek - skarbnik

Kazimierz Socha - sekretarz

Maria Lachowicz - członek Zarządu

Edward Sekulski - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Halina Sobota - przewodnicząca

Stanisława Kumorkiewicz i Wiktoria Serafin - członkowie Komisji.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej - 9.02.2020

/Zdjęcia udostępnione przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem/