Członkowie

Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

im. ks. Franciszka Nicałka

i delegacja

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem

z okazji 100. lecia urodzin patrona Towarzystwa ks. Franciszka Nicałka spotykają się przy Jego grobie

9 marca 2020 roku o godzinie 13.45.

Serdecznie zapraszamy.