TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ IM. KS. FRANCISZKA NICAŁKA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej powstało w 1988r. jako dobrowolne zrzeszenie osób zainteresowanych historią, dniem dzisiejszym i rozwojem Ziemi Rudnickiej. Działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, których w roku jubileuszu 25-lecia zrzeszało ponad sześćdziesięciu. Stowarzyszenie wydaje pismo społeczno–kulturalne pt. „Przegląd Rudnicki”, obrazujące życie miasta. Kwartalnik zaczął się ukazywać już po roku działalności (do chwili obecnej wydanych zostało 67 numerów pisma).

Prezes TMZR – Małgorzata Sztaba

Wiceprezesi TMZR – Krystyna Wójcik, Stanisław Gazda

Siedziba: ul. Grunwaldzka 17, 37 – 420 Rudnik nad Sanem

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej przed budynkiem Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – 20.04.2012r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

„Wiklinowy Powiew” – pomnik autorstwa artystki Anny Wszyndybył (Warszawa). Został ufundowany ze składek członkowskich, dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego – 14.05.2011r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Pomnik „Wiklinowy Powiew” – dar członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej dla Polskiej Stolicy Wikliny - 14.05.2011r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Burmistrz Waldemar Grochowski i Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej od lewej: Prezes TMZR Małgorzata Sztaba, Wiceprezes Krystyna Wójcik, Skarbnik Mirosława Małek - 5.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa – 5.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Jubileuszowy Koncert Galowy Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa pod batutą kpt. Andrzeja Kufla z okazji 25 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej 19.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)