9 marca 1988 roku powstał Komitet Inicjujący Powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, w składzie: Tadeusz Rogacki, Edward Sekulski, Ferdynand Gawroński, Krystyna Lachowicz, Zdzisław Chmiel, Zofia Chmiel, Janusz Chmiel, Janusz, Borski, Anna Zawół, Krystyna Wiche, Stefan Olak, Tadeusz Bartosiewicz, Wiktor Wójcik, Julian Kiczuła, Marek Florek, Władysław Pyszowski, Mieczysław Woźniak, Józef Pokój, Zofia Wolanin, Władysław Urban, Tadeusz Lustig, Anna Dmyterko, Władysława Sztaba, Leopold Sztaba, Kazimierz Sekulski, Genowefa Szast, Kazimierz Socha, Ryszard Mierczyński, Madej Tadeusz, Ewa Dubiel, Kazimierz Socha.

Zebranie organizacyjne odbyło się 22 marca 1988 roku. Wybrano pierwszy Zarząd Towarzystwa w składzie:

 

Zdzisław Chmiel - przewodniczący,

Edward Sekulski - zastępca,

Tadeusz Madej - sekretarz,

Zofia Chmiel - skarbnik.

Uchwalono statut i podjęto decyzję o wydawaniu pisma społeczno-kulturalnego, obrazującego historię i rozwój miasta - "Przegląd Rudnicki".

9 maja 1988 roku, Towarzystwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

10 stycznia 1992 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa. Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Edward Sekulski - prezes,
Genowefa Szast - wiceprezes,
Zdzisław Chmiel - wiceprezes ds. "Przeglądu Rudnickiego",
Kazimiera Puchalska - sekretarz,
Zofia Chmiel - skarbnik,
Benedykt Cebula, Wiesław Olko, Marek Florek, Leszek Popowicz - członkowie.
Wyłoniono też Komisję Rewizyjną w składzie:
Tadeusz Lustig - przewodniczący,
Leonarda Mierzwa i Tadeusz Urban - członkowie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie ustępującego Zarządu. Dokonano gruntownych zmian statutu Towarzystwa.
26 stycznia 1995 roku kolejny raz obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Tradycyjnie wyłoniono nowy Zarząd w skład którego weszli:

Edward Sekulski - prezes,
Zdzisław Chmiel - zastępca,
Wiktor Wójcik - zastępca,
oraz członkowie: Adam Mach, Kazimierz Socha, Krystyna Wójcik, Krystyna Lachowicz, Andrzej Wołcz, Elżbieta Popowicz, Kazimiera Puchalska, Eugeniusz Wroński.
W 1998 roku Zofia i Zdzisław Chmielowie wydali monografię
o Rudniku nad Sanem pt. "Historia jednego miasta nad Sanem". W okresie tym nie wydano ani jednego numeru "Przeglądu".
Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbyło się
18 kwietnia 1998 roku. Powołano nowy Zarząd:

Marek Florek - prezes,
Krystyna Wójcik - zastępca,
Andrzej Wołcz - zastępca,
Genowefa Szast - sekretarz,
Kazimierz Socha - skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Wiktor Wójcik,
Leszek Popowicz,
Wiktoria Serafin.

Ze względu na stan zdrowia Państwo Chmielowie wycofali się
z aktywnej działalności w Towarzystwie. Jego członkowie podziękowali im za ogromny wkład pracy w jego funkcjonowanie.
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze miało miejsce
4 listopada 2001 roku. Ustępujący Zarząd złożył informację z działalności latach 1998 - 2001. Sukcesem Zarządu było wydanie czterech numerów "Przeglądu".

W nowym Zarządzie zasiedli:
dr Marek Florek - prezes,
Krystyna Wójcik i Stanisław Wołcz - zastępcy,
Genowefa Szast - sekretarz,
Kazimierz Socha - skarbnik,
Sztaba Józef i Sztaba Małgorzata - członkowie.

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się:
Andrzej Olak - przewodniczący,
Jan Maciej Łyko i Wiktoria Serafin - członkowie.


W 11 kwietnia 2002 roku, z funkcji prezesa i z członkostwa w Towarzystwie zrezygnował dr Marek Florek. 14 kwietnia 2002 roku nowym prezesem Zarządu został Marian Pędlowski.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 23 czerwca 2002 roku uchwalono nowy Statut Towarzystwa, preliminarz budżetowy, a przede wszystkim przyznano Zofii Zdzisławowi Chmielom godności: ZASŁUŻONYCH I HONOROWYCH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ, oraz Edwardowi SEKULSKIEMU godność ZASŁUŻONEGO DLA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ.
16 października 2002 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6 grudnia 2002 roku tłumy mieszkańców miasta żegnały Zdzisława CHMIELA. Odszedł na zawsze wspaniały człowiek - lekarz i społecznik. Na zawsze jednak pozostanie w naszej pamięci.