WŁADZE TOWARZYSTWA - kadencja 2017-2020

W wyniku przeprowadzonych w dniu 10.03.2017 r. wyborów skład Zarządu na kadencję 2017 - 2020 przedstawia się jak poniżej:

 

Małgorzata Sztaba-Cholewa - prezes

Krystyna Wójcik - wiceprezes
Stanisław Gazda - wiceprezes
Mirosława Małek - skarbnik
Kazimierz Socha - sekretarz
Maria Lachowicz - członek Zarządu
Edward Sekulski - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Halina Sobota
Stanisława Kumorkiewicz
Wiktoria Serafin

Kolegium redakcyjne:

Maria Lachowicz
Wiktoria Serafin
Maria Sieprawska
Dorota Kondysar
Edward Sekulski
Małgorzata Sztaba-Cholewa

 

 

WŁADZE TOWARZYSTWA - kadencja 2011-2013

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 24.02.2011 r. wyborów skład Zarządu na kadencję 2011 - 2013 przedstawia się jak poniżej:

 

 

Prezes Zarządu Małgorzata Sztaba  
Wiceprezes Krystyna Wójcik  
Wiceprezes Stanisław Gazda  
Skarbnik Mirosława Małek  
Sekretarz Półchłopek Danuta  
Członek Zarządu Ewa Sudoł  
Członek Zarządu Edward Sekulski  

Komisja rewizyjna:

 

 

Przewodniczący Halina Sobota  
  Wiktoria Serafin  
  Stanisława Kumorkiewicz  

Kolegium Redakcyjne:

 

 

Redaktor naczelny Dorota Kondysar  
Korekta Maria Lachowicz  
  Kazimierz Naklicki  
  Stanisława Ptak  
  Joanna Maczuga  
  Eugeniusz Pędlowski  
  Maria Sieprawska  
  Wiktoria Serafin  
  Agnieszka Kopacz  
Pomoc techniczna Mariusz Małek  

 

Poprzedni Zarząd:


Edward Sekulski - prezes
Krystyna Wójcik - I wiceprezes
Stanisław Gazda - II wiceprezes
Mirosława Małek - skarbnik

Małgorzata Sztaba - sekretarz
Lucjan Tabasz - członek
Michał Rosół - członek

Komisja Rewizyjna:


Halina Sobota - przewodnicząca
Wiktoria Serafin
Stanisława Kumorkiewicz

Kolegium Redakcyjne:


Agnieszka Drzymała - redaktor naczelny
Michał Rosół - sekretarz
Joanna Maczuga - korekta

KrystynaLachowicz
Maria Lachowicz
Kazimierz Socha
Patryk Sobota
Krystyna Wójcik
Ewelina Serafin