Beata Karaś-Jaszczur

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

„PRZEGLĄDU RUDNICKIEGO”

ZA LATA 2008-2017

WSTĘP

Krótka historia Przeglądu Rudnickiego

Z historią Rudnika nad Sanem na trwale związane jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej powstałe w 1988 roku, które obchodzi właśnie 30. rocznicę działalności. To ono przygotowało i wydało w listopadzie 1989 roku pierwszy numer pisma Przegląd Rudnicki. Pismo ukazuje się nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego. W zamierzeniu twórców miało być kwartalnikiem. I tak było przez pierwsze trzy lata. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeżywało trudności i ukazywało się okazjonalnie (1, 2 lub 3 numery rocznie).

Za czasów Zdzisława Chmiela do grudnia 1994 roku ukazało się 17 pierwszych numerów. Od stycznia 1995 roku do maja 1999 roku pismo zniknęło z rynku. Publikację wznowił Zarząd Towarzystwa pod przewodnictwem Marka Florka, który w latach 1999 -2001 wydał 4 numery.

W latach 2002-2004 prezes TMZR Marian Pędlowski wydał 11 numerów pisma.

W latach 2005 - 2010 prezes Edward Sekulski wydał 23 numery kwartalnika. Przegląd zmieniał swoją zawartość.

W latach 2011 – do teraz, prezes Małgorzata Sztaba-Cholewa wraz z Zespołem Redakcyjnym wydała 34 numery Przeglądów Rudnickich i Antologię rudnickich poetów.

BEATA KARAŚ - JASZCZUR

 

Bibliografia zawartości "Przeglądu Rudnickiego"
za lata 1989 - 2002


Wstęp

W 1988 r. w Rudniku nad Sanem powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, którego celem było inicjowanie życia społeczno - kulturalnego oraz badań naukowych nad historią miasta i regionu.
W listopadzie tego samego roku Towarzystwo wydało pierwszy numer pisma " Przegląd Rudnicki ", który ukazuje się do dnia dzisiejszego. W zamierzeniu twórców pismo mało ukazywać się kwartalnie. Zamiar ten powiódł się tylko przez pierwsze trzy lata . Niestety od 1993 r. ze względu na trudności personalne " Przegląd " ukazuje się okazjonalnie ( 1 - 2, 3 razy w roku).
Publikacja jest przeznaczona dla mieszkańców miasta i gminy Rudnik nad Sanem oraz tych wszystkich związanych z Ziemią Rudnicką . Celem pisma początkowo było:
- włączenie mieszkańców miasta w nurt życia społeczno - kulturalnego,
- wyszukiwanie talentów amatorskich,
- rozwijanie twórczości kulturalnej,
- popieranie badań naukowych związanych z regionem rudnickim,
- upowszechnianie kultury i sztuki,
- wzbogacanie form kontaktu z twórcami,
- zapoznawanie z historią miasta,
- budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej.