APEL

DO WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod nr KRS 0000135135, uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: http://tmzr.webd.pl

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie Towarzystwu 1 % Państwa podatku.

Środki te wykorzystane zostaną na naszą działalność statutową.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd TMZR