Fundacja „Ocalić od Zapomnienia” im. Stanisławy Tutka we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku nad Sanem przygotowuje wystawę fotografii „Rudnik nad Sanem, jakiego już nie ma”. Wystawa będzie prezentowana w Centrum Wikliniarstwa w okresie czerwiec-sierpień 2021 roku.

Zwracamy się do mieszkańców Rudnika o udostępnienie z albumów rodzinnych fotografii, które nawiązują do tematu wystawy. Fotografie mogą być sprzed II wojny światowej, z okresu II wojny światowej lub wczesnych lat powojennych (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte). Preferowane są zdjęcia przedstawiające obiekty, których już nie ma w Rudniku, mieszkańców wykonujących zajęcia i zawody, których już nie wykonują lub ilustrujące zwyczaje i tradycje, uroczystości, sposób spędzania wolnego czasu itp. Mile widziane są też fotografie mieszkańców Rudnika w oryginalnych strojach i ciekawych ujęciach.

Prosimy osoby, które chciałyby udostępnić fotografie o kontakt w terminie do 30 kwietnia 2021: nr telefonu 602 749 972 (Barbara Tutka z Fundacji „Ocalić od Zapomnienia”) lub 509 995 774 (Maria Lachowicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej).

 

Przegląd Rudnicki do kupienia

już od 23.03.2021 /wtorek/

w Kancelarii Prawno-Ubezpieczeniowej MultiPlus

w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 3

oraz

w stałych punktach na terenie Miasta.

 

 

Przegląd Rudnicki do kupienia

już od 23.12.2020 /środa/

w Kancelarii Prawno-Ubezpieczeniowej MultiPlus

w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 3

oraz

w stałych punktach na terenie Miasta.

 

 

Szanowni Czytelnicy Przeglądu Rudnickiego

Dzięki olbrzymiej determinacji i pracy Pani Marii Lachowicz oraz Pani Wiktorii Serafin ukazał się czwarty w tym roku numer Przeglądu Rudnickiego. Zbieranie materiałów w dobie koronawirusa nie jest łatwym zadaniem, z uwagi na fakt, że nie wszyscy autorzy korzystają z możliwości pracy na komputerze.

Serdecznie Paniom za tę pracę dziękuję.

Dziękuję Panu Mariuszowi Małkowi, Członkom naszej Redakcji, wszystkim Autorom artykułów, wierszy. Dziękuję Panu Andrzejowi Olakowi oraz Panu Włodzimierzowi Skoczylasowi za ogromną życzliwość i udostępnianie nam do druku starych fotografii z własnych zbiorów i archiwów rodzinnych.

Dziękuję Władzom naszego Miasta za pomoc finansową, dzięki której możliwe jest systematyczne wydawanie kwartalnika.

Małgorzata Sztaba-Cholewa

Prezes TMZR