W dniu 9 lutego 2020 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano p. Edwarda Sekulskiego, natomiast na Sekretarza wybrano p. Kazimierza Sochę.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.;

2. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za 2019 rok;

3. udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2019 r.

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

które odbędzie się 9 lutego 2020 r. o godzinie 15.00

w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem, ul. Grunwaldzka 17