WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW „PRZEGLĄDU RUDNICKIEGO”

ROZMIAR: A5

MARGINES: 1,5cm

INTERLINIA: 1,15

CZCIONKA DZIAŁU:

 • KRÓJ: Times New Roman
 • STYL : pogrubiona
 • ROZMIAR: 18
 • ODSTĘP PRZED/PO: 0/6
 • INTERLINIA: 1,15

CZCIONKA AUTORA:

 • KRÓJ: Times New Roman
 • STYL: normalny
 • ROZMIAR: 11
 • ODSTĘP PRZED/PO: 0/12
 • INTERLINIA: 1,15

CZCIONKA TYTUŁU:

 • KRÓJ: Times New Roman
 • STYL: pogrubiona
 • ROZMIAR: 14
 • ODSTĘP PRZED/PO: 6/18
 • INTERLINIA: 1,15

GRAFIKA/ZDJĘCIA:

 • SZEROKOŚĆ: 11,5cm
 • ODSTĘP PRZED/PO: 0/0
 • INTERLINIA: 1
 • OBRAMOWANIE OBRAZU: Grubość: 1,5
 • KOLOR OBRAMOWANIA: Biały, Tło 1, Ciemniejszy – 50%

PODPISYWANIE ZDJĘĆ:

 • KRÓJ: Times New Roman
 • STYL: narmalny
 • ROZMIAR: 9
 • ODSTĘP PRZED/PO: 6/6
 • INTERLINIA: 1