Impreza promująca obszar LGD, dotycząca zwyczajów i tradycji wielkanocnych naszego regionu. Projekt zrealizowany w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dnia 03.04.2012r. w Domu Kultury w Rudniku nad Sanem Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej zorganizowało międzypokoleniowe spotkanie na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych naszego regionu. Do realizacji zadania stowarzyszenie zaprosiło reprezentację z gminy Krzeszów, gminy Jeżowe oraz gminy Rudnik nad Sanem. Spotkanie rozpoczęła opowieść o wierzbie, która jest symbolem Wielkanocy oraz surowcem produktu lokalnego Rudnika nad Sanem.

Reprezentanci każdej gminy na scenie Domu Kultury w strojach regionalnych opowiedzieli o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych swojego regionu.

Przedstawiciele gmin zaprezentowali wielkanocne stoiska, na których znalazły się lokalne potrawy, koszyczki wielkanocne ze święconką, pisanki oraz palmy.

Spotkaniu towarzyszyła również degustacja przygotowanych potraw oraz prezentacja rudnickich koszyczków wielkanocnych. W przedsięwzięciu wzięli udział reprezentanci gmin zaangażowanych w realizację projektu, przedstawiciele samorządów powiatu niżańskiego, przedstawiciele LGD, członkowie TMZR, media oraz ok.180 uczniów i nauczycieli rudnickich szkół (LO, ZS, Gimnazjum) do których skierowany był projekt. Integracyjne spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży zanikających lokalnych zwyczajów i tradycji wielkanocnych kultywowanych przez seniorów rodzin oraz dało możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami i gminami z obszaru LGD.