Prezes Zarządu TMZR uprzejmie zaprasza na posiedzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, które odbędzie się w dniu 2 października 2006r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem.

Tematyka spotkania:
1. Ocena treści artykułów i szaty graficznej nr 3/2006/38 Przeglądu Rudnickiego.
2. Dobór tematyki artykułów do następnego nr tj. 4/2006/39.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie wydania albumu Piękno Ziemi Rudnickiej.
4. Wolne wnioski i uwagi.